WRZESIEŃ
11

Aktualności

2013-09-11 Dodatkowe dni wolne - dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 roku zmieniającego

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5.1  i  5.2  dyrekcja Zespołu Szkół w Karczewie,

biorąc  pod  uwagę  warunki  lokalowe  i  możliwości  organizacyjne  szkoły,  ustala  w  roku  szkolnym 

2013/2014    dodatkowe  dni  wolne  -  dla  uczniów                

 

data

powód

Ilość dni wolnych

liceum  i  technikum

zasadnicza szk. zaw.

   kwiecień  2014.

rekolekcje

3

2

   2  maja  2014.

czwartek między 1 i 3 maja

1

1

   5  maja  2014.

matura z  języka polskiego

1

1

   6  maja  2014.

matura z  matematyki

1

1

   7  maja  2014.                  

matura z  języka angielskiego

1

 

1

 20  czerwca  2014.

piątek po Bożym Ciele

1

1

 23  czerwca  2014.

pisemny egzamin zawodowy

1

1

 24 - 27  czerwca  2014.

praktyczny egzamin zawodowy

1

 

-

 

   Roczne  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym  2013/2014  kończą się  w piątek:

-    25 kwietnia 2014r.   -   dla klas  maturalnych

-    13 czerwca  2014r.   -   dla klasy  III ZSZ  

-    27 czerwca  2014r.   -   dla pozostałych klas 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zespół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 05-480 Karczew, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4, tel. fax. 22 788-24-00