Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA roku szkolnego 2017/2018  - II semestr

                                                                                    

 

 DATA

DZIEŃ

GODZ

TEMATYKA

1.

08.02.18r.

czwartek

15.30

Rada szkoleniowa 

2.

26,27,28,02.18r

pn, wt, śr.

10.30

R E K O L E K C J E

3.

02.03.2018r.

piątek

11.00

Uroczystość szkolna -Narodowy Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4.

Luty/marzec

Warsztaty profilaktyczne

5.

27.03.18r.

wtorek

10,35

Rada Pedagogiczna dla klasy:   IV technikum - analiza ocen i zagrożeń

Szkolenie zespołów nadzorujących przed egzaminami

6.

27.03.18r.

wtorek

17,00

Dzień otwarty  - zapozn. rodziców z cząstkowymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i frekwencją w II sem. Zebranie dla rodziców uczniów kl. IV-informacja o zagrożeniach  oceną niedostateczną

  7.

28.03.18r.

środa

10,35

Szkolna uroczystość wielkanocna

  8.    29  -    03    kwietnia 2018 r.       Wiosenna   przerwa            świąteczna

9.

24.04.18r.

wtorek

10,35

Rada Pedagogiczna - wystawienie ocen końcowych dla  uczniów klasy  IV technikum

10.

24.04.18r.

wtorek

17,00

Dzień otwarty  - zapozn. rodziców z cząstkowymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i frekwencją w II sem.

11.

24.04.18r.

wtorek

17,30

Dzień otwarty dla gimnazjalistów 

12.

26.04.18r.

czwartek

10,35

Apel - święto Konstytucji 3 Maja

13.

27.04.18r

piątek

10,35

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły IV technikum  -  uroczyste pożegnanie

14.

30.04,

1,2 i 3.05.18r.

pon. ,

wtorek

środa,

czwartek

     D ni   W O L N E

 15.

03.05.18r.

wtorek

wg.ustaleń gminy

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- udział w uroczystościach gminnych (kościół, pomnik)

 16.

 04,05.18r.

7 i 8.05.2018

piątek

poniedziałek,

wtorek

 9,00

  Egzaminy maturalne z  j. polskiego, matematyki i języka  angielskiego

 - dni wolne- od zajęć dydaktycznych

 17.

od 04.-29.05.18r.

wg  harmonogramu CKE

i szkolny harmonogram

Egzaminy maturalne  pisemne i ustne

18.

Od. 07. 05. 2018r.

od poniedziałku

Klasa III tech. – praktyka zawodowa  (4tygodnie)

19.

22.05.18r.

wtorek

15,15

Rada pedagogiczna -  analiza ocen, zagrożenia oceną niedostateczną, sprawy różne

20.

22.05.18r.

wtorek

17,00

Zebranie z rodzicami - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za rok szkolny 2017/18 i dzień otwarty

21.

31.05.2018r.

czwartek

Boże Ciało- D Z I E Ń   W O L N Y

22.

01.06.18r.

piątek

 dzień wolny- od zajęć dydaktycznych

23.

09.06.18r.

sobota

Piknik Motoryzacyjny

24.

19.06.18r.

wtorek

Egzamin  z kwalifikacji zawodowych -etap pisemny

25.

26.06.18r.

wtorek

Egzamin  z kwalifikacji zawodowych -etap praktyczny

26.

15.06.2018r.

piątek

Wystawianie ocen końcowych we wszystkich klasach

27.

Od. 22.06.-04.07.18r.

wtorek

wg  ustaleń  CKE

Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie

28.

19.06.18r.

wtorek

15,00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja końcowa

29.

22.06.18r.

piątek

12,00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

30.

26.06.18r.

wtorek

9,00

Plenarna Rada Pedagogiczna

31.

wg rozporządzenia

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

MENU POMOCNICZE

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31