Regulamin Rekrutacji Szkoła Branżowa I Stopnia

REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW DO  KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY  BRANŻOWEJ   I   STOPNIA   W  ZESPOLE  SZKÓŁ W  KARCZEWIE  na  rok  szkolny  2017/2018